February 8, 2019

Congratulations to the following  2019 Crusader Raffle Winners:

Prize Name  Ticket #
#1 - $10,000 Ian Yin 1493
#2 - $5,000 Bev Brown 22797
#3 - $2,000 Tesfu Berhane 4501
#4 - $1,000 Dante Racciatti 1970
#5 - $1,000 Rene Ritchot 15415
#6 - $1,000 Lota Reyes 29
Developer Console